Bestuursleden

Voorzitter : H. Klok Kinderen : vacant
    (0528) 27 03 94      
           
           
Secretaris : T. Luchies Jeugd : J. Schonewille
    (0528) 26 97 16     (06) 31093511
           
           
Penningmeester/ : S. Jonkman Algemeen : E. Knol
Ledenadministratie   (0528) 27 16 52     (0528) 26 95 15
           
           
2e Penningmeester : D. Fluit Algemeen : G. Kraak
    (0528) 26 48 43     (06) 14 43 27 04
           
           
2e Secretaris : J. Inia Jeugd : R. Kats
          (06) 54626621
    Algemene Verordening Gegevensbescherming klik hier.