Bestuursleden

Voorzitter : H. Klok Jeugd : R. Kats
    (0528) 27 03 94     (06) 54626621
           
           
Penningmeester/ : S. Jonkman Algemeen : E. Knol
Ledenadministratie   (0528) 27 16 52     (0528) 26 95 15
           
           
2e Penningmeester : D. Fluit Algemeen : M. Lichtendonk
    (0528) 26 48 43     (06)20890168
           
           
Secretaris : J. Inia   :  
    (06)23546162      
           
           
  :     :  
           
    Algemene Verordening Gegevensbescherming klik hier.